Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
Bomenwandeling Keent
geplaatst 1-5-2024
240430_SGW_bomenwandeling_KeentDinsdagavond 30 april organiseerde Stichting Groen Weert e.o. een bomenwandeling in de wijk Keent.
De opkomst was goed, het weer... warm.
Vanaf de kerk op Keent (het St. Jozefskerkplein) werd een route gelopen van ongeveer twee kilometer.
De 'groene draad' bij deze wandeling was wel de St. Jozefslaan, deze werd verschillende keren over gestoken.
Gids Ad leidde ons langs verschillende soorten bomen waarbij vaak ook even stilgestaan werd.
Ad vertelde over de verschillende kenmerken en eigenschappen van de bomen.
Ook benadrukte hij het nut van bomen voor hun omgeving en hun gunstige effect op de mens.
Leuk waren ook de 'achterommetjes' bij de flats op de St. Jozefslaan en de Laurenburg.
Hier liggen mooie 'parkjes', ingericht en onderhouden door de woningcorporatie.
Mocht u de wandeling nog eens (virtueel) willen nalopen dan vindt u hier de route.
Dank aan gids Ad voor het delen van zijn kennis, en zijn enthousiaste manier van rondleiden.

Verplanting zomereik Raalte
geplaatst 30-3-2024
Bericht uit de media:
In een nieuwbouwproject in de gemeente Raalte stond een grote, oude eik op een nieuwbouwperceel. Ontwerpaanpassingen waren niet meer mogelijk en om de woningbouwplannen te kunnen realiseren, moest de eik verwijderd of verplant worden.
Naast de enorme waarde die de boom heeft, kwam ook de financiële component kijken. Want bij behoud van de boom op de oude locatie, zou er een bouwkavel minder uitgegeven kunnen worden.
Met i-Tree software werd de waarde van deze oude eik berekend. De zomereik heeft in 50 jaar 6.895 kg CO₂ afgevangen. Alle kosten en baten in ogenschouw nemend, werd geconcludeerd dat het verplanten van de boom de enige juiste oplossing zou zijn en dit heeft in december 2023 plaatsgevonden.
Op zich lijkt dit een goede en vooral spectaculaire actie. Stichting Groen Weert pleit echter voor inventarisatie van alle bestaande groenelementen, en m.n. bomen, vóór aanvang van een nieuwbouwplan.
Het is van groot belang bomen op hun groeiplaats te behouden door ze in te passen in het project.
Een volwassen boom verplanten is meestal geen oplossing. De conditie van de boom verslechtert sterk.
Vaak en veel water geven is noodzakelijk . Een verplaatste boom sterft veelal alsnog binnen een paar jaar.
Wat is er nu mooier, en gezonder, dan bestaand volwassen groen en bomen in een nieuwbouw-wijk.
De wijk zal er minder heet door zijn in de zomer.

Om ontwikkelaars hierop te wijzen heeft Stichting Groen Weert een ludieke manier bedacht om bomen te ontzien. Het Bomen-Ontzie-Liniaal; het BOL-liniaal. De QR-code verwijst naar de gebruiksaanwijzing.
BOL-liniaal_2023
Het liniaal is hier te bekijken in 3d.


 X 
Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status

 
WEERT WEER

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.


SGW stichting groen weert
Foto achtergrond: 5 mei Aldeneik maasplas Heerenlaak
Anbi informatie
Archief
Besloten deel
Bomenkaart Leudal
Bomenkaart Nederweert
Bomenkaart Weert
Contactformulier
Contactgegevens
Cookiebeleid
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert
Disclaimer
Donateur worden
Facebook
Foto's
Historische kaart
HD foto's
Home
Infoborden
Instagram
Interessante sites
Over ons
Privacyverklaring
Publicaties vergunningaanvraag
Rondkijk foto's
Sitemap
Vacatures
Website vormgeving