Groen Weert logo editor
 X 
Boom van de week - Mammoetboom
geplaatst 21-1-2024
De mammoetboom is in Europa pas in de tweede helft van de 19e eeuw voor het eerst ingevoerd.
In Weert staan zover bij ons bekend 8 mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum).
Hiervan zijn er drie vóór 1985 geplant.
Één staat er op de Julianalaan aangeplant in 1970 bij de toenmalige landbouwschool.
180110_Sequoia_Fahrenheitstraat
De twee oudste, geplant rond 1905, staan op het industrieterrein Kampershoek langs de Helmondseweg en Zuid-Willemsvaart.
Voorheen stonden de bomen in de tuin van Caelerweg 1. Dit adres lag vóór 1991 in Nederweert, daarna werd de gemeentegrens verlegd naar de A2.
Dit was allemaal het gevolg van het gereedkomen van het zogenaamde 'slingertracé', het gedeelte van de A2 dat in 1989 gereed kwam.

Mammoetboom_Caelen_1

Het woonhuis is gesloopt, maar de bomen zijn gespaard gebleven.
Midden 2007 is tussen beide bomen ook nog een waterloop gegraven. In deze sloot is een knik gemaakt speciaal voor deze bomen

De bomen zijn rond de 22 meter hoog en hebben een omtrek van 4,5m (2015).
In 2020 is Houthandel Scheijmans van de Biest naar het naastgelegen perceel verhuisd.
Op het perceel van een van de mammoetbomen heeft, ook in 2020, het bedrijf 'Multitube' zich gevestigd.
In overleg met de gemeente Weert hebben de eigenaren besloten het pand zo te situeren dat de sequoia kan worden behouden. Het bedrijf heeft hiervoor van de gemeente korting ontvangen bij aankoop van de grond. In mei 2021 heeft het bedrijf een kapvergunning aangevraagd voor de mammoetboom op hun terrein. Er zou overlast zijn van de naalden die de afvoer op het dak blokkeerden. Een mammoetboom verliest zijn naalden in de herfst. De gemeente heeft de vergunning tot nu toe niet afgegeven. De veranderde groeiomstandigheden heeft de boom duidelijk geen goed gedaan. De vitaliteit loopt zienderogen achteruit.
230301_Mammoetboom_in_verharding