Groen Weert logo editor
 X 
Uitbreidingsbeleid Nederweert voor intensieve veehouderijen moet stoppen.
geplaatst 8-6-2023
Niet_meer_varkensDe gemeente Nederweert moet stoppen met het uitbreidingsbeleid voor intensieve veehouderijen. Dat schrijft Stichting Groen Weert aan deze gemeente. Geen nieuwe mogelijkheden meer voor nog meer beesten, vindt Stichting Groen Weert. In plaats van uit te breiden moet de coalitie van CDA, VVD en JAN bestaande vergunningen gaan aanpassen om overmatige veehouderij-stank terug te dringen bij woningen in het buitengebied.

Nieuwe uitbreidingsmogelijkheden plaatsen het paard achter de wagen.
Jarenlang heeft de gemeente een landbouwontwikkeling bevorderd van steeds meer beesten op steeds minder bedrijven.    Het moet anders, dat is zeker. Maar het gemeentebestuur, een coalitie van CDA, VVD en JAN maakt nog steeds nieuwe bedrijfsvergrotingen mogelijk door het bestemmingsplan aan te passen. Dat bleek begin dit jaar toen een plan voor de verdubbeling van het aantal varkens aan de Eindhovensebaan ter visie werd gelegd. De gemeente redeneert dat alles binnen de bestaande milieunormen blijft en daarom moet kunnen doorgaan. Maar om de leefomgeving weer op orde te krijgen moet de uitstoot van én stank én ammoniak én fijnstof worden teruggedrongen. Pas dan krijg je een goede ruimtelijke ordening met behalve kansen voor landbouw, ook kansen voor het wonen, gezonde lucht en planten en dieren. Het fors terugdringen van de emissie op alle fronten is een noodzakelijke en onvermijdelijke ontwikkeling. Daarnaast is het onvoorstelbaar dat bedrijfsuitbreidingen worden goedgekeurd terwijl er veel gemeenschapsgeld wordt gebruikt voor het uitkopen van bedrijven. Stichting Groen Weert wacht rustig de reactie van Burgemeester en Wethouders op een ingediende zienswijze af.

Aanpassen bestaande vergunningen voor minder veehouderij-stank
Maar de gemeente moet ook actief aan de slag met het oplossen van problemen. Om te beginnen met de stank bij woningen in het buitengebied voor zover die overmatig is. Dat kan door het aanpassen van bestaande vergunningen die overmatige stank mogelijk maken. De gemeente heeft daar de wettelijke bevoegdheid voor. Tenminste als er dringende redenen voor zijn. Die dringende redenen zijn er. Want de Rechtbank in Den Haag heeft vorig jaar uitgesproken dat stankniveaus van meer dan 19,4 stankeenheden in strijd zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat zegt dat de overheid moet zorgen voor een redelijke woonomgeving. En dat betekent volgens de Rechtbank: 19,4 stankeenheden of minder. Nederweert kent helaas veel woningen waar deze grens (fors) wordt overschreden. De gemeente moet deze gevallen zelf gaan opsporen. En rechtzetten want het is immers de gemeente die alles decennialang op zijn beloop heeft gelaten.

Meer weten over de spelers in het veehouderijstankprobleem?
Stankoverlast in Nederland: dit is wat Zembla erover ontdekte.