Groen Weert logo editor
 X 
Nectarindex
geplaatst 13-5-2023
nectar_index_matrixDe Nectarindex is een methode voor het monitoren van de waarde van graslanden voor bloemen en bestuivers. Graslanden zijn overal. Vooral bermen, dijken, taluds en oevers hebben een belangrijke functie in het landschap. Hier kan de natuur (deels) nog haar vrije gang gaan, ook midden in landbouwgebieden, bedrijventerreinen en steden.

Help mee de bloemenrijkdom van graslanden in kaart te brengen!

  1. Kies een moment tussen 1 mei en 1 oktober
  2. Kies een geschikt telgebied van circa 100 meter
  3. Inventariseer 100 meter berm door om de tien meter stil te staan en de nectarplanten te noteren die binnen 1 meter van je af staan.
  4. Geef de resultaten door.
  5. Na je bezoek krijg je de Nectarindex, en een compleet maaiadvies.
Floron nectarindex