Groen Weert logo editor
 X 
Uitstel bouw mega-distributiecentrum is keuze van ontwikkelaar Heylen Group
geplaatst 7-5-2019
Neelenweg_5-6-2018Op maandag 6 mei jl. stond in De Limburger een artikel over de bouw van een mega-hal langs de Ringbaan Noord.
Ontwikkelaar Heylen Group is met de bouw van deze hal nog niet begonnen terwijl de infrastructuur er klaar voor is.
De gemeente heeft het over een verliespost van bijna €90.000 zolang pachtinkomsten uitblijven.

De indruk wordt gewekt dat vanwege Stichting Groen Weert vertraging optreedt omdat we een zaak bij de Raad van State hebben aangespannen.
Die zaak gaat echter over kap van bomen m.b.t. de Sint Antoniusmolen. Tegen de bouwplannen zelf hebben we geen bezwaar gemaakt.
De bouw kan beginnen, en hoeft niet te wachten op de uitspraak van de Raad van State. (In het krantenartikel wordt onze voorzitter ook zo geciteerd.)
Zowel de gemeente als investeerder Heylen weten dat. Bij de Raad van State is dat ook duidelijk uitgesproken.
Dat het bouwen van de mega-hal nog niet is begonnen, is de verantwoordelijkheid van Heylen Group.
SGW vindt het vervelend als een andere indruk wordt gewekt.