Groen Weert logo editor
 X 
Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!
geplaatst 26-6-2018
butterflyBermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen en knelpunten in het bermbeheer in kaart te brengen, is ieders hulp welkom. Helpt u mee om de staat van de Nederlandse wegbermen op te maken?
U kunt hier meedoen.