Groen Weert logo editor
 X 
Wateroverlast aanpakken; campagne ‘Waterklaar’
geplaatst 7-2-2018
waterklaarDe campagne is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Limburg. Met deze campagne wordt getracht inwoners over te halen om hun regenwaterafvoeren af te koppelen van het riool. In het kader van die campagne is al een aantal middelen ontwikkeld, waaronder een speciale website (www.waterklaar.nl)

Koppel je regenpijp af en maak gebruik van subsidie.

De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. We zullen allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen. Zo is het van belang de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zolang mogelijk vast te houden in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. Als u meedoet, krijgt u voor het afkoppelen van een woonhuis een vergoeding per vierkante meter. Voorwaarde is wel dat u eigenaar bent van het af te koppelen perceel, of toestemming van de eigenaar hebt.

Lees op de site van de gemeente Weert meer over de aanvraag van de subsidie en enkele ervaringen van Weertenaren