Groen Weert logo editor
 X 
Ecoduct over de Zuid-Willemsvaart.
Laat de Centrale Zandwinning Weert dat betalen
geplaatst 31-1-2018
De CZW (Centrale Zandwinning Weert) is een commercieel bedrijf dat sinds 2001 toestemming heeft om in het IJzeren Mangebied te ontgronden, en de delfstoffen te verkopen als ophoogzand en beton- en metselzand. De Provincie heeft bepaald dat ontgronden meerdere doelen moet dienen. Delven is daarom alleen toegestaan als CZW een grote en breed gedragen maatschappelijke tegenprestatie levert.
De gemeente Weert kan hierbij een belangrijke inbreng hebben. Voordat de ontgrondingsvergunning werd verleend in 2001, liet de gemeente door een extern bureau berekenen wat de opbrengst voor de gemeenschap moest zijn. Deze kwam uit op circa 9 miljoen euro, oftewel € 7,50 per m³ te delven beton- en metselzand. Daarna heeft de gemeente de maatschappelijke tegenprestatie zelf geregeld, met een te betreuren resultaat. Inmiddels is de opbrengst voor de gemeenschap nog maar gemiddeld € 0,33 per m³ beton- en metselzand.

Lees hier het volledige document.