Groen Weert logo editor
 X 
Ontwikkeling van de Omgevingswet
geplaatst 3-12-2017
permitIn 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Veel gemeenten, ook Weert, lopen daar al op vooruit.
Die wet zal nauw samenhangen met de Wet Natuurbescherming. Samen vervangen ze 26 andere (oude) wetten.
Omgevingsvergunning gemeente Weert
Als u een houtopstand of boom wilt kappen, moet u ook een omgevings-vergunning hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Melding kappen boom / vellen houtopstand gemeente Weert

De rijksoverheid heeft een website over de ontwikkeling en voortgang van de Omgevingswet opgezet.
omgevingswetportaal