Groen Weert logo editor
 X 
Hergebruik lokaal gekapt hout
geplaatst 7-9-2017
boomtafelHet hout van gevelde bomen wordt vaak versnipperd om als biobrandstof te dienen. Dit is echt niet CO2 neutraal, zoals vaak beweerd wordt. Als je het hout gebruikt voor nuttige gebruiksvoorwerpen of kunst blijft CO2 vastliggen. Dit is het doel van de recent opgerichte Stichting Weerterlandhout. Deze stichting is een initiatief van Stichting Groen Weert en de gemeente Weert. De gemeente zal waarschijnlijk ook de grootste leverancier van gevelde bomen zijn. Overigens zal de gemeente altijd nieuwe bomen planten.
|
Stichting Groen Weert streeft ernaar dat bomen waardig oud kunnen worden. Alleen zo kunnen bomen optimaal (ecosysteem)diensten aan de gemeenschap leveren. Denk daarbij onder andere aan het vastleggen van CO2, fijnstof en schadelijke gassen filteren en zorgen voor aan aangenamer klimaat in de stad: koelen in de zomer, koude wind ombuigen in de winter. De meeste bomen worden pas na 100 jaar volwassen, een zomereik bijvoorbeeld pas vanaf 300 jaar. Maar ook bomen hebben niet het eeuwige leven, zeker niet in een voor bomen vijandige omgeving als een stad. Uiteindelijk komt dan toch de man met de kettingzaag.

In veel gemeenten is het normaal, dat het hout van gevelde bomen versnipperd wordt en verkocht aan bijvoorbeeld energiecentrales. Daar wordt het als biobrandstof bijgemengd. Dit zou CO2 neutraal zijn. Maar uit recente metingen is gebleken dat bij verbranding van hout de luchtvervuiling drie keer erger is dan van kolen. Dit is ook een reden om thuis de open haard zo weinig mogelijk te gebruiken, liefst helemaal niet. De CV op gas is vele malen efficiƫnter en vervuilt de ademlucht ook veel minder.

Hout van gekapte bomen zou beter gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van nuttige gebruiksvoorwerpen en kunst. Met deze gedachte is de stichting Weerterlandhout opgericht. Wanneer bomen geveld moeten worden zal de gemeente deze bij Weerterlandhout aanmelden. Vrijwilligers beoordelen dan of het zinvol is om de boom over te nemen en naar een opslag te laten brengen. Scholen, ambachtelijke houtbewerkers en kunstenaars kunnen dan een bod op het hout doen. Ook zal Weerterlandhout op termijn een eigen werkplaats exploiteren, waar het hout bewerkt kan worden. Dit kan tevens een (maatschappelijke) stageplek voor aankomende meubelmakers en timmerlieden zijn.

Weerterlandhout verwacht in het eerste jaar al een redelijke aanvoer van kaphout te krijgen. Dit is het gevolg van groot onderhoud aan het gemeentelijk bomenbestand. Ook zullen particulieren worden aangemoedigd om gekapte bomen aan de stichting aan te bieden. Om die toestroom aan te kunnen zijn er afspraken gemaakt over tijdelijke opslag van de boomstammen. Daarnaast is de stichting nog op zoek naar een leegstaande timmerwerkplaats, waar stammen bewerkt kunnen worden.
Overigens beperkt zich Weerterlandhout niet tot de gemeente Weert, maar het bredere 'Weerter land', wat ook de buurgemeenten omvat.
Meer informatie zal binnenkort te vinden zijn op de website: www.weerterlandhout.nl.