Groen Weert logo editor
 X 
14 acacia’s gekapt in Bungalowpark, geen herplant
geplaatst 12-6-2016
Robinias_gekapt_juni_2016Midden in het broedseizoen heeft de gemeente 14 bomen laten kappen aan de Rubenslaan en de Frans Halslaan. De Flora- en Faunawet bepaalt dat de nesten van alle vogels zijn beschermd.
Maar volgens de gemeente leverden al deze bomen acuut gevaar op en kon kap niet wachten. Frans_Halslaan_kap_acacias_Collage_Actie
Stichting Groen Weert, de Bomenstichting en een groep bewoners hadden bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap.|
Eind januari heeft daarover een hoorzitting plaatsgevonden. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, liet de gemeente weten in een brief van 7 maart 2016.

De hoorzitting was vooral een getouwtrek over windkracht . Wij vonden dat de gemeente geen redelijke normen hanteert wat betreft (on)veiligheid, zeker gezien de ligging van de bomen in een bosachtig gebied. Ook werd van verkeerde veronderstellingen uitgegaan. Onze onderbouwing en alternatieve voorstellen werden afgewezen. We moesten maar bewijs leveren met een tegenrapport, oordeelde B&W. Voor burgers of belangengroeperingen als Stichting Groen Weert is zo’n eis natuurlijk niet haalbaar. Bij het onderzoeksrapport dat de gemeente zelf had laten opstellen, hadden wij bedenkingen.

Voor de gekapte Robinia’s vindt geen herplant plaats. De wegen zijn te smal en er liggen leidingen, zijn de argumenten. Ook worden de bomen niet op een andere locatie gecompenseerd. De wijk is al groen genoeg, oordeelde een ambtenaar….(De bestemming is dan ook: Wonen in het bos!)
Nu heeft de velling dus ook nog in het broedseizoen plaatsgevonden. Op de stobben is nota bene Roundup gespoten. De gemeente lapt natuurwaarden aan haar laars, kapt (onnodig) in een verkeerd seizoen én compenseert die kap niet. Tel uit je winst, burgers van de Groenste Stad.