Groen Weert logo editor
 X 
CZW wijst alternatief plan af
geplaatst 25-5-2016
Zoals bekend wil CZW de ontgrondingsactiviteiten uitbreiden. Waar een natuurgebied had moeten komen, wil men gaan ontgraven tot maar liefst 36 m diep. Daarna moeten de oevers minder steil worden gemaakt met (vervuilde) grond en bagger van elders.
Dit alles achten de gezamenlijke natuurorganisaties zo ongewenst, dat zij in dec. 2015 een alternatief voor dit plan hebben opgesteld. Daarin wordt de huidige plas uitgebreid en komt er geen nieuwe bij.
Ook blijft de afstand tot natuurgebied de Kruispeel zo groot mogelijk. In het alternatief-plan wordt maximaal tegemoetgekomen aan de wensen van CZW en wordt tevens de natuur ontzien.
De overkoepelende Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg heeft het op papier gezet: link

Helaas stond CZW niet open voor dit deskundig onderbouwde alternatief.