Groen Weert logo editor
 X 
Dossier CZW: de maatschappelijke tegenprestatie
geplaatst 15-9-2015
CZW_art._De_Limburger_22-09-15CZW mag commercieel ontgronden als ook de Weertse samenleving daar profijt van heeft. Deze 'maatschappelijke tegenprestatie ' heeft de provincie Limburg destijds als voorwaarde gesteld.
CZW wil nu nog verder ontgronden. Daartoe moet de vergunning worden aangepast.
De activiteiten van CZW hebben vergaande consequenties voor natuur en milieu. Het maatschappeijk voordeel blijft ver achter.
De samenwerkende groene partijen hebben aan de gemeente Weert een alternatief plan gepresenteerd (zie elders in deze website). Een toelichting CZW en de maatschappelijke tegenprestatie is door ons gegeven tijdens de commissievergadering Ruimte op 16 sept. jl. Daar heeft zowel SGW als de Ecologische Werkgroep Zuid gesproken.
Dagblad De Limburger heeft op 22 september een artikel gewijd aan het alternatieve plan.