Groen Weert logo editor
 X 
CZW, nieuwe ontwikkeling
geplaatst 7-7-2015
Onze bedenkingen bij de concept realisatieovereenkomst, en het alternatieve plan van de Natuur en Milieufederatie Limburg.

Uit de politiek kregen we de vraag om onze bedenkingen t.a.v. de nieuwe ontgrondingsvoornemens van de Centrale Zandwinning Weert op papier te zetten.
Aan dat verzoek hebben we voldaan: CZW realisatie-overeenkomst

Een belangrijke ontwikkeling is de presentatie van een alternatief plan van de Natuur en Milieufederatie Limburg tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. Niet eerder waren de natuurclubs betrokken bij de handel en wandel van CZW. Via een motie is de te nemen beslissing m.b.t. de realisatieovereenkomst CZW uitgesteld met 3 maanden om de visie van de Milieufederatie te kunnen bestuderen.