Groen Weert logo editor
 X 
Kap beschermde kastanje Hendrik IV straat
geplaatst 10-6-2014
Hendrik_IV_straat_mei_2014De gemeente wil een kerngezonde paardenkastanje kappen in een laan met 5 kastanjes.
Stichting Groen Weert heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Een bewoner verwacht schade in zijn tuin door de wortels. Uit een onderzoeksrapport, in opdracht van de gemeente, bleek echter dat dit niet het geval is. Het lage tuinmuurtje is gescheurd door het ontbreken van een goede fundering. Natuurlijk is niet te vermijden dat de boom haar voedsel ook zoekt in een particuliere tuin.

Wel zorgt de boom door wortelopdruk voor schade aan het trottoir. Dit is op te lossen door deze en de andere bomen in de straat meer groeiruimte te geven. Dat voorstel werd ook gedaan in het onderzoeksrapport. Door Stichting Groen Weert is een schets gemaakt waarbij de bomen meer ruimte krijgen door het vergroten van de groeiplaatsen, met tussen de bomen parkeergelegenheid, waarbij de trottoirbreedte beperkt blijft. Dit kost natuurlijk geld en dat heeft onze ''groenste'' stad er kennelijk niet voor over.

Als Stichting Groen Weert vinden we kap een verkeerd signaal, temeer omdat we extra zuinig moeten zijn op gezonde paardenkastanjes. Veel van deze bomen hebben immers te lijden door de bloedingsziekte en de kastanje-mineermot.