Groen Weert logo editor
 X 
SGW haalt de krant
geplaatst 4-10-2013
Dagblad De Limburger besteedt aandacht aan onze bezwaren tegen de kabelskibaan, en de voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan.
Overigens hebben meer partijen hun bedenkingen verwoord richting B&W.

Lees het artikel van 3 oktober j.l. via de link: Limburger artikel waterski