Groen Weert logo editor
 X 
Over fijnstof


geplaatst 20-3-2013

Fijnstof (of fijn stof) is een vorm van luchtvervuiling door in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan
10 micrometer.
En dat zijn niet de stofjes die we soms in het zonlicht in de huiskamer zien dansen. Fijnstof is kleiner dan
1/100 mm en voor ons niet zichtbaar.
Dat maakt fijnstof tot een onzichtbaar gevaar want het is bij inademing altijd schadelijk voor de gezondheid,
ook bij lage concentraties. Het komt diep in de longen terecht doordat het lichaam zulke minuscule deeltjes
niet kan afvangen in de neus of keel.
Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten (dat zijn er zeel veel!) verergert blootstelling
aan fijnstof hun symptomen. Het beïnvloedt de ontwikkeling van de longen bij kinderen. Ouderen kunnen
extra kwetsbaar zijn.

Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende herkomst en chemische samenstelling.

Het ontstaat o.a door verbranding van fossiele brandstoffen als diesel, aardolie, aardgas en steenkool.
In het verkeer speelt ook slijtage van autobanden een rol, door rijden en remmen.
Maar fijnstof komt ook vrij bij (bos)branden, de bbq, stoken van de open haard, het afsteken van vuurwerk.
De intensieve veehouderij gaat gepaard met een hoge uitstoot van fijnstof.

Fijnstof ontstaat niet alleen door menselijke activiteiten. Het kan het ook ontstaan door de wind, die deeltjes
van gebouwen of rotsen afschuurt. Bij verdamping van zeewaterdruppels waarbij opgeloste stoffen
vrijkomen in de lucht. Ook bij uitbarsting van een vulkaan komen grote hoeveelheden fijnstof in de
atmosfeer.

De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen
binnen en buiten de bebouwde kom. Vaak is er sprake van chronische blootstelling.
Dit heeft veel gezondheidsschade tot gevolg en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee.
In Nederland zou het gaan om miljarden euro's, volgens onderzoek van het Longfonds.