Groen Weert logo editor
 X 
'Kap in de ‘groene long’ van Kampershoek- Noord
geplaatst 7-2-2012
Voor het kappen van houtwallen en bomen in Kampershoek-Noord, heeft een gemeenteambtenaar aan particulieren toestemming gegeven. Dit terwijl Stichting Groen Weert al jaren pleit voor een groene long op dit nieuwe bedrijventerrein.
In de eerste week van februari 2012 bleek dat een oude hoogstamboomgaard al gekapt was en dat er meer zou volgen. We hebben bij de gemeente hiertegen geprotesteerd.

verloren boomgaard

Normaal worden bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen de aanwezige monumentale bomen in de plannen ingepast. Echter hier niet, terwijl er een groene oase gelegen is rond de voormalige boerderijen Heerweg 17 en 19. In dit gebied met bosjes, hagen, houtwallen en boomgaarden staan 5 monumentale essen, 2 beuken en een treurwilg.
Dat er voor een nieuwe weg en voor het verwijderen van zinkassen plaatselijk iets gekapt moet worden is wel begrijpelijk, echter om dan maar alles te kappen behoudens de beschermde bomen gaat ons te ver.

Ook wil de gemeente terugkomen op het beschermen van 3 van de 8 beschermde bomen. Alle 8 de bomen scoren ruim meer dan 100 punten, het minimum voor registratie in het Bomenregister.
Het Bomenregister is sinds 1997 helaas niet meer aangepast. Uit jurisprudentie blijkt echter dat bomen met meer dan 100 punten een beschermde status hebben, ook als ze nog niet zijn opgenomen in het Bomenregister.
De gemeente is bezig met een nieuw Bomenbeleidsplan en lijkt via dit plan voor Kampershoek-Noord vooruit te lopen op het minder bescherming geven aan monumentale bomen.

De kap van de bomen is nog een gesprekspunt binnen de Weerter politiek.
Weert heeft zich genomineerd voor de verkiezing van de Groenste stad van Nederland 2012. Het kappen van bomen past hier niet in en is dan ook een ''stad in het groen'' onwaardig.

Wilt u meer weten over onze visie op Kampershoek-Noord, klik dan op onze Brief d.d. 11-09-11 aan de gemeente Weert, die mede is ondertekend door de Bomenstichting.