Groen Weert logo editor
 X 
Onderhoud aan groensingels sportparken?
geplaatst 21-7-11
Wij schrokken ons een ongeluk toen we zagen hoeveel bomen de gemeente wil kappen rondom de sportvelden op Boshoven. Dit in het kader van ‘groot onderhoud’. Van de singelstructuur zou weinig overblijven. Hoe zit dat met het gemeentelijk beleid om de groene longen juist te willen behouden en versterken? De geplande actie schoot Groen Weert in het verkeerde keelgat en we hebben de gemeente onderstaande brief geschreven. De gemeentelijke communicatie over dit ingrijpende plan bleek niet optimaal verlopen te zijn. Groen Weert heeft contact opgenomen met de wijkraad Boshoven. Ook die heeft haar bezorgdheid richting gemeente geuit. De reactie van de gemeente geeft enige hoop op een heroverweging van deze onzalige voornemens.

Boshoven sportvelden brief