Groen Weert logo editor
 X 
Bomen Broasheuf worden niet gekapt
geplaatst 3-3-11
De gemeente Nederweert heeft Stichting Groen Weert bericht dat weliswaar de eiken aan de Broasheuf niet op de Groene Kaart zullen worden geplaatst maar dat de bomen niet zullen worden geveld. Daarmee is een mooi succes behaald door mensen met een groen hart in Nederweert, met hulp van Groen Weert.

De gemeente stelt: "Dat de gemeente Nederweert heeft geconstateerd dat het voornemen tot velling in de direct betrokken omgeving onmiskenbaar heeft geleid tot divergerende opvattingen daarover, met alle daarbij behorende maatschappelijke effecten van dien".

De raadsfracties hebben tijdens de raadsvergadering van 19 december gedebatteerd over het voornemen tot velling van 13 van de 25 eiken aan de Broasheuf. Diverse raadsfracties hebben richting het college kenbaar gemaakt, in verband met het voornemen van het kappen van de betreffende bomen, of het college zich nader zou willen bezinnen in relatie tot de ingediende bezwaren en opvattingen.

Het college heeft nu alsnog besloten geen uitvoering te geven aan de feitelijke velling van 13 bomen in de bomenrij aan de Broasheuf.
Hiervoor in de plaats zal nog dit voorjaar een minder vergaande maatregel worden uitgevoerd in de vorm van "groot onderhoud"aan de bomenrij, bestaande uit het snoeien, verwijderen van dood hout en overhangende takken.

De Bomenstichting en Stichting Groen Weert zijn blij dat de bomen gespaard blijven, maar vinden het jammer dat de bomen niet op de Groene Kaart worden gezet.