Groen Weert logo editor
 X 
Enquete bezoekers: 97% tegen kap IJzeren Man
geplaatst 18-1-11
verbodentekappenOp de regenachtige zondag 23 januari is een enquête gehouden onder de bezoekers van het IJzeren Man gebied, in het gebied waar reeds gekapt is. Van de bezoekers bleek 97 % het niet eens te zijn met de bestaande en de te verwachte nieuwe kap. Een bezorgde brief is verzonden naar B&W. Groen Weert zal de raad binnenkort toespreken.

155 enquête formulieren zijn ingevuld; 150 nee, 2 neutraal 3 voor. Dat is dus duidelijk.

Gezien de te rigoureuze kap in september 2010 in dit gebied waarbij 120 monumentale populieren en andere bomen zijn gekapt, is de Stichting Groen Weert zeer verontrust over de aanstaande kap. De stichting wilt dat de kap en dunning beperkt blijven tot hetgeen nodig is om de hoogste natuurwaarde te bereiken. Voor ons is de houtopbrengst een bijkomstigheid en geen doelstelling. Belangrijk is ook de beleving door de bezoekers.

Groen Weert heeft de raadscommissie Ruimtelijke Zaken toegesproken en haar bezorgdheid en ongenoegen uitgesproken over de rigoureuze kap van Bospark de IJzeren Man. Lees hier de tekst.
Zoals bekend hebben we ook een visie geschreven over het IJzeren Man gebied. Dit is positief ontvangen bij de raadsleden, echter tot heden is dit inhoudelijk nog niet met de gemeente besproken. Dat men desondanks door gaat met kappen gaat ons te ver.
We blijven actie voeren.

Donderdag 27 jan. om 15.00 uur is er een uitleg door de Bosgroep over de 19 ha bos die men nu gaat kappen en uitdunnen in het IJzeren Man gebied.

Lees de brief hierover aan B&W
Lees hier de spreekbeurt aan de raad, 26 januari 2011