Groen Weert logo editor
 X 
Een asfaltcentrale in een recreatie- en natuurgebied?
geplaatst 7-11-2010
Asfaltcentrale_voorbeeldDe Gemeente Weert is voornemens om toestemming te verlenen aan de bouw van een asfaltcentrale aan de Wetering te Weert. Groen Weert heeft bedenkingen tegen de voorgestelde locatie.

We hebben niets tegen een de bouw van een asfaltcentrale. Echter, de plaats waar deze nu gebouwd gaat worden botst met de natuur- en recreatieve belangen in de omgeving. Bekend is dat asfaltcentrales stof-, geur en geluidsoverlast veroorzaken. De geur en het stof beïnvloeden de omgeving, vooral in de nachtelijke uren, wanneer de rook van de schoorsteen neerslaat. Ook het geluid wordt ''s nachts ver gedragen. Vooral het vakantiepark Weerterbergen, de wijk Boshoven en de wijk ''Rond de Kazerne'' zullen de nadelige gevolgen ondervinden. Ook het IJzerenmangebied, waar toerisme, recreatie en gezondheid gepromoot wordt, ondervindt de gevolgen van de bouw.

Ons voorstel is de centrale te bouwen op het Duurzaam Industriepark Cranendonck (naast de zinkfabriek). De hinder voor de omgeving zal dan beperkt zijn. Ook de hoogte van de asfaltcentrale van 30m en een schoorsteen van 40m zal daar minder storend zijn.

Samen met de Wijkraad ''Rond de Kazerne'' en het vakantiepark ''Weerterbergen'' hebben we bezwaar aangetekend.