Groen Weert logo editor
 X 
Wat gaat het worden met het buitengebied van Weert?
geplaatst 8-7-2020
131029_koeien_wbOntwerp landbouwvisie Weert

De gemeente Weert heeft een visie gemaakt over de ontwikkeling van de landbouw in de komende 10 jaar. De landbouwvisie wordt door de gemeenteraad besproken op 8 juli. De landbouwvisie is een eerste stap op weg naar een omgevingsvisie. Dat is een soort bestemmingsplan nieuwe stijl waarin de gemeente vast legt welk kant het uit moet met het buitengebied. Niet alleen met de landbouw maar ook met het landschap, met de natuur en met de recreatieve mogelijkheden. Eigenlijk met alle functies in het buitengebied. Er is dus een start gemaakt. Maar wel een start die reden tot zorg baart.|

Valse start.
Twee partijen hebben alvast een valse start gemaakt. In de eerste plaats het college van B & W met hun nota "Landbouwvisie 2030: Niet méér maar béter." Het grote gebrek van deze nota is dat er geen neutrale analyse is gemaakt van de landbouwontwikkelingen, positieve en negatieve. In plaats daarvan wor-den vooral gevoelens in de sector en ook door de slimme landbouw lobbyisten gecreëerde beelden door de gemeente overgenomen. Zonder deze kritisch te wegen. Zoals het economische succesverhaal en de slachtof-ferpositie waarin de landbouw zich zou bevinden. Groen Weert heeft een uitvoerige reactie opgesteld met een meer neutrale analyse van de landbouwsituatie.
Brief aan gemeente- reactie op landbouwvisie Weert


Een tweede partij die een valse start heeft gemaakt in het debat is het CDA. Op hun website haalde deze partij ongekend fel uit naar de Landbouwvisie 2030. Het CDA gaat niet met argumenten in op de inhoud van de Landbouwvisie 2030, maar speelt in op de onzekerheid in de sector. En zweept zo de gemoederen die toch al verhit zijn, nog wat verder op.
Lees het zelf.

Groen Weert kan niet anders dan de CDA stellingname plaatsen in de hoek van bewuste polarisatie. Dat is geen oplossing voor de problemen van het buitengebied en zal beslist ook niet de onzekerheden oplossen waarmee de landbouwsector te maken heeft. Lees voor een uitgebreidere reactie van Groen Weert op de uithaal van het CDA: Felle polarisatie CDA over toekomst landbouw in Weert is contraproduktief.

Wordt vervolgd.
De discussie is hiermee niet gesloten maar pas gestart. Hopelijk gaan argumenten een grotere rol spelen naast de emoties die er wel zeker zijn. Groen Weert volgt het.