Groen Weert logo editor
 X 
Onbezonnen kap van 190 eiken langs de Leveroysedijk
geplaatst 8-11-2018
180520_LeveroysedijkDonderdag 1 november heeft de gemeente Nederweert bekendgemaakt om over 3,7 km langs de Leveroysedijk alle bomen te kappen, vanwege wortelopdruk in het wegdek.
Stichting Groen Weert e.o.(SGW) heeft via de verantwoordelijke wethouder het college verzocht om dit besluit in heroverweging te nemen. Tevens zet SGW vraagtekens bij het democratisch proces m.b.t. deze rigoureuze ingreep.
Ook vreest SGW voor een precedentwerking m.b.t. andere landwegen.
Nederweert Anders kan zich met de kap van de bomen ook niet verenigen en heeft het college verzocht het besluit op de agenda te zetten voor de raadsvergadering van 20 november.
Inmiddels heeft de Vogelwerkgroep Nederweert, het IVN Weert e.o. en de Natuur en Milieufederatie te kennen gegeven ook tegen de kap te zijn.
|Stichting Groen Weert e.o. werd als belangenorganisatie helaas niet betrokken bij het proces van besluitvorming. In een gesprek dat SGW dezelfde dag had met wethouder Frank Voss (Nederweert Anders) bleek dat bij het besluit helemaal geen rekening is gehouden met de waarde van de bomen en met de opbrengsten van de ecosysteemdiensten die de bomen leveren over een periode van 30 jaar (opvang fijnstof, opname van CO2 etc.).
Zoals men een huis niet tegen de sloopkosten verkoopt maar volgens de waarde, zo moet men ook bij bomen rekenen. Dus niet alleen de rooikosten en de hout opbrengst tellen, maar ook de waarde en diensten van de bomen op lange termijn. Zodoende is sprake van een kapitaalsvernietiging van 2,3 miljoen euro (waarde 0,85 miljoen euro volgens NVTB en de ecosysteemdiensten 1,45 miljoen euro volgens TEEB).
Hiermee zijn alle oplossingen met behoud van de bomen goedkoper en beter dan de opties waarbij de bomen gekapt worden.

De gemeente kiest met de bomenkap voor een oplossing die slecht is voor de gezondheid van haar inwoners. Nederweert kampt immers met een fijnstofprobleem. Het duurt 50 jaar voordat nieuw geplante boompjes dezelfde hoeveelheid fijnstof kunnen opvangen en CO2 op kunnen nemen. Behoud van grote bomen is tevens cruciaal voor het klimaat. Ten behoeve van de opvang van CO2 zou men in het kader van de klimaatverandering meer bomen moeten planten in plaats van kappen.

De afwegingscriteria voor de gemeente zijn Sober en doelmatig onderhoud. De term Duurzaamheid wordt slechts gebruikt in de betekenis van onderhoudsarm.
De wensen van een aantal agrariƫrs lijken eveneens van grote invloed te zijn bij de drastische beslissing van het college.

Volgens SGW is maar bij enkele bomen de wortelopdruk groot. Desnoods worden deze bomen gekapt. Er ontstaan dan tevens nog ruimere passeermogelijkheden voor landbouwverkeer. Op een tiental andere plaatsen is het wegdek licht opgedrukt. Hier kunnen de kleinere boomwortels worden verwijderd. De grotere wortels kunnen op ca, 2,5m van de boom worden doorgezaagd zodat de boomstabiliteit behouden blijft .
Nederweert wil na de kap nieuwe bomen planten in de sloot vlak langs de weg. De bomen kunnen zich hier niet ontwikkelen; er zal geploegd worden tot aan de nieuwe boompjes. Met het daarom noodzakelijk aankopen van een grondstrook voor de wortels van de nieuwe bomen heeft de gemeente geen rekening gehouden.

Door SGW zijn 3 oplossings-voorstellen ingediend waarbij vrijwel alle bomen behouden blijven.
Een voorstel met verplaatsing van de weg, verder van de bomen af.
Een tweede voorstel met het verplaatsen van de sloot achter de bomen tot ongeveer 5m vanaf de weg waardoor de aanwezige bomen meer wortelruimte krijgen en niet naar voedsel hoeven te zoeken onder het wegdek. Ook is het dan in de toekomst mogelijk om hier aan de schaduwzijde van de bomen nog een fietspad aan te leggen.
Onjuist wordt nu in het voorstel van de gemeente vermeld (bericht De Limburger d.d. 1/11/2018) dat SGW een fietspad zou hebben voorgesteld aan weerszijde van de bomen .
In het derde voorstel blijft de situatie zoals deze nu is. Alleen wordt het wegdek hersteld en voorzien van rode fietsstroken. Bij dit voorstel zijn de kosten minimaal.
De fietssuggestiestroken en de bomen zorgen ervoor dat er langzamer gereden wordt. Ze geven, ook bij slecht zicht, geleiding aan het verkeer en dragen bij tot een defensief (=positief) rijgedrag.
Zonder de bomen, of met jonge bomen, nodigt de weg uit tot sneller rijden met onveiliger situaties.

Bij het behoud van de bomen blijft het buitengebied van Nederweert in balans. Bomen langs wegen vormen linten in het landschap. Zonder volwassen bomen en met steeds grootschaliger landbouw verliest het landschap nog verder aan kwaliteit. Vogels, insecten en vleermuizen hebben bomen nodig (biodiversiteit).
Inwoners en ook toeristen kunnen genieten van deze bomen in het landschap. Ze bieden beschutting en zijn in alle seizoenen aantrekkelijk.

SGW Factsheet 5 Verkeersveiligheid

Gem-Nederweert-Afwegingsnotitie onderhoudsmaatregelen Leveroysedijk

Gem-Nederweert-Alternatieven rehabilitatie Leveroysedijk

SGW- Leveroysedijk behoud bomen GH