Groen Weert logo editor
 X 
Bomen en groen in de stad
geplaatst 1-11-2018
Hoe gaan we met bomen om?

Acaciabloei_Frans_HalslaanBomen in de stad zijn een investering in gezondheid en welzijn van de inwoners. Hoewel dit moeilijk in geld is uit te drukken zijn er wel rekenmodellen die vrij nauwkeurig aangeven wat de maatschappelijke winst van bomen is, meestal uitgedrukt in vermeden kosten. Dat geldt ook voor de capaciteit om water te onderscheppen, wat direct de kans op wateroverlast vermindert en indirect helpt de investeringen die gemeenten in riolering doen binnen de perken te houden. En dat zijn koelvermogen in de zomer gelijk is aan die van 10 (huishoud)airco's.

Deze website zou je als een soort cursus kunnen beschouwen, die uitlegt wat stadsbomen zijn, welk nut ze hebben en hoe je ze behandelt om er optimaal profijt van te hebben. Dit laatste noemen we ecosysteemdiensten en voor bomen zijn die behoorlijk divers en omvangrijk. En hoe ouder bomen worden, hoe beter zij in staat zijn ecosysteemdiensten te leveren.

Positieve effecten van bomen en groen in de stad.

Wageningen UR heeft alle wetenschappelijke kennis samengevat van de positieve effecten van bomen en groen. Het eindresultaat bestaat uit vier factsheets en een bomenposter voor boomkwekers en planners en beheerders van groen.
In deze soortentabel is de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad in beeld gebracht. Deze tabel is onderdeel van een serie rondom de positieve effecten van groen in de stad.
Op de site van ruimtelijkeadaptatie.nl vindt u de aanvullende factsheets die informatie bieden voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen.