Groen Weert logo editor
 X 
Verplaatsing monumentale zomereik op Laarveld
geplaatst 11-11-2017
In Laarveld is een monumentale eik 50m verplaatst. De boom is versleept inclusief een wortelkluit van ca. 9 m doorsnede en ca. 1 m hoogte.
171107_Laarveld_eik_geul
|Na het uitgeven van de perceelkavels bleek dat de boom maar enkele meters van een perceelgrens stond. De boomkroon van 26 m doorsnede bedekte een groot gedeelte van de kavel, wat het bouwen van een woning zou bemoeilijken.
Door buurtbewoners werd Stichting Groen Weert erop gewezen dat de boom waarschijnlijk gekapt zou worden.
De betreffende eik is bijzonder omdat deze een omtrek heeft van 3,3 meter, en in relatie tot de groeiplaats kan hieruit een ouderdom van minimaal 115 jaar worden afgeleid. De boom heeft een natuurlijke vorm doordat er nooit snoei heeft plaatsgevonden. De waarde van de boom is door Wim Vlekken bepaald op €66.000,- aan de hand van de methode VVOG (wettelijke methode in België en ook in Nederland geaccepteerd). Daarnaast heeft de boom waarde voor de volksgezondheid door opvangen van fijnstof, stikstof etc. en het vastleggen van CO2. In het groen is vastgoed meer waard en de boom draagt bij aan een betere werk- en woonomgeving. Dus alles bij elkaar een boom om te koesteren.

Gewoonlijk wordt bij het ontwikkelen van een uitbreidingsplan eerst een boomanalyse gemaakt, waarbij de aanwezige bomen in kaart worden gebracht. De waardevolle bomen worden in een bouwplan zoveel mogelijk gespaard. Monumentale bomen worden ingepast. Lukt dit niet dan worden deze verplaatst of wordt de boomwaarde gecompenseerd.
Een boomanalyse heeft in Laarveld echter niet plaatsgevonden. Op het ‘Beeldkwaliteitsplan’ van Laarveld zijn de aanwezige bomen en de nieuwe bomen alleen symbolisch met eenzelfde cirkeltje aangegeven. De betreffende eik is zelfs met de kroon buiten de woon bouwpercelen aangegeven. Daarnaast bleek dat bij de boom ook nog een fietspad, een riool aangelegd moesten worden. Ook zou onder de boom nog grondverhoging moeten plaatsvinden. Iets waar bomen niet tegen kunnen.
Op verzoek van Stichting Groen Weert is door de gemeente de mogelijkheid tot verplaatsen van de boom onderzocht, met als resultaat dat deze boom verplaatst kon worden. Hiermee zijn wij maar ook de buurtbewoners erg gelukkig.
Na het vrijmaken van de wortelkluit is een zware ketting al zagend hier onderdoor getrokken om zodoende ruimte te maken om staalplaten onder de kluit aan te kunnen brengen.
Rustend op de staalplaten is de boom uiteindelijk door maar liefst 5 zware (rupsgraaf)machines, via een gegraven sleuf, verplaatst naar een nieuwe standplaats. De eik zal daar een aanwinst zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan het wijkgroen van Laarveld.

171110_Eik_Laarveld_verplaatsen_overzicht
171111_Laarveld_eik_nieuwe_locatieEik_Laarveld_oude_nieuwe_locatie