Groen Weert logo editor
 X 
Groenbezuinigingen, de stand van zaken.
geplaatst 4-6-2017
WeertBoomkroonVorig jaar kon u op de website van Stichting Groen Weert een petitie tekenen om geplande bezuinigingen op het groen te voorkomen, evenals de kap van 268 bomen.
Wat is er sindsdien gebeurd?
|
Groenbezuinigingen
De gemeente bleek onder de indruk van het aantal mensen dat had getekend voor behoud van het groen en de bomen in Weert.
Mede door de petitie is het leeuwendeel van de bezuinigingen van de baan. Het college van B&W en de gemeenteraad gaan voor de winst m.b.t. het woonklimaat, de groene uitstraling van de stad, de gezondheid van burgers, en voor natuur en milieu.
Niettemin zou in 2017 nog structureel voor € 15.000,- bezuinigd moeten worden op het groen-onderhoud. Daarbij dacht men aan het verwijderen van alle hagen langs de Eindhovenseweg, langs de Ringbaan, en in enkele wijken. We hebben echter goede hoop dat dit niet doorgaat.
Het plaatselijk minder maaien van bermen en plantsoenen spaart geld uit. Verder worden hier en daar grasveldjes verwijderd en wordt de grond ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Kap van gemeentelijke bomen
In de zomer van 2016 lag er tevens het plan om 268 bomen te kappen. Dat leek ons een onnodig groot aantal. Met het tekenen van onze petitie spraken vele Weertenaren zich ook hiertegen uit. Na een aantal besprekingen over de bomen konden we u eind vorig jaar melden dat de gemeente circa 40 bomen wilde sparen. Verder is toegezegd dat alle gekapte bomen worden gecompenseerd, ter plekke of door aanplant elders. Ook is toen overeengekomen dat SGW elke 6 weken bij de gemeente aanschuift om elkaars kennis te delen in 'Kennisdelen Groen'.

In december 2016 kregen we een nieuwe lijst van de gemeente met nog eens 115 te kappen bomen. Na het bespreken hiervan zouden er 27 niet gekapt worden.
De in totaal 67 bomen moesten wel nog met de kap-aanvragers besproken worden. Helaas gaf de gemeente toe aan de druk van deze bewoners en kapte nog ca.50 bomen van de lijsten. Slechts ca. 15 bomen zijn gespaard gebleven. Dat resultaat valt ons erg tegen.

In het overleg 'Kennisdeling Groen' hebben we de kap van de bomen geëvalueerd.
Vaak werd aangevoerd dat zwamaantasting kap noodzakelijk maakte. Pas na het kappen van bomen is eventuele zwamaantasting op de stamvoet zichtbaar.
Verder hebben we aan de kaak gesteld dat de lijst met beschermde bomen nog steeds niet is geactualiseerd. Ook is de overlastmatrix te vrijblijvend geïnterpreteerd. Tevens bleek dat er met sommige kap-aanvragers afspraken gemaakt waren die achteraf niet te rechtvaardigen waren.
Bij correcte toepassing van de regels was voor veel bomen kap niet aan de orde geweest.
Toch hebben we vertrouwen in het periodiek overleg met de gemeente Weert.
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van de groeiomstandigheden van bomen en het vergroenen van de woonomgeving daar waar mogelijk. Van de vele kastanjes die lijden aan de bloedingsziekte, probeert de gemeente de meest kansrijke te redden door die te laten behandelen.


Informatie
Als u wilt meepraten, laat het ons dan weten. Hoe meer (bestuurs)leden, hoe sterker we staan.