Groen Weert logo editor
 X 
Gemeente Weert zaait kleurrijke bermen in
geplaatst 11-5-2017
klaproosOm de bloemrijke bermen in stand te houden wordt het beheer aangepast. Deze bermen en stroken worden dan 1x per jaar gemaaid, waarbij het maaisel niet direct wordt afgevoerd. Dit blijft ongeveer een week liggen. Dan kan het zaad uit de bloemen vallen en blijft in de berm achter. Zo wordt de kiem gelegd voor begroeiing in het jaar daarop.
Lees op de site van de gemeente de in te zaaien locaties.