Groen Weert logo editor
 X 
Een tweede afvalberg in Weert?
geplaatst 4-3-2017
sanering_CuijpersStraalbedrijf Gebr. Cuijpers is verplaatst en heeft een ernstig verontreinigd bedrijfsterrein achtergelaten. De bodem is er vervuild met zware metalen, m.n. zink. Het gebied ligt tussen de ontgronding in het IJzeren Man gebied en de Kruispeel.
Nu het bedrijf verhuisd is, kan de vervuilde grond gesaneerd worden. Maar dit gebeurt helaas niet door de vuile grond af te voeren, te reinigen, of goed in te pakken. De vervuiling op het bedrijfsterrein zelf blijft gewoon zitten, en de verontreinigde grond van omringende percelen wordt op het bedrijfsterrein gebracht.|

Daarbij komt nog dat Ark Natuurontwikkeling af wil van vervuilde grond afkomstig van het Kwaoj Gaat (nabij de Laurabossen) en de Q-percelen (bij de Raam). Dit gaat om twee keer zoveel grond als die bij Cuijpers verplaatst moet worden. Het geheel zou een berg vormen van 7 meter hoog.
Als Stichting Groen Weert vrezen we dat deze berg, met een voet van 4.3 ha, zal uitlogen en op termijn ook de omgeving zal vervuilen. Er worden namelijk geen afdichtende lagen aangebracht.
Op de berg is een uitkijktoren gepland. Het peelgebied is echter van nature vlak en deze plek heeft bovendien geen recreatieve bestemming.

Vervuilde grond kan functioneel worden toegepast, b.v. in geluidswallen, mits de grond goed wordt geïsoleerd en gemonitord. De wet ‘Besluit bodemkwaliteit’ staat dat toe.
Stichting Groen Weert stelt in dit kader voor om de (minst) verontreinigde grond te verwerken in taluds naar het aan te leggen ecoduct en fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. De kosten zouden door de Centrale Zandwinning Weert gedragen moeten worden als onderdeel van een maatschappelijk verantwoorde tegenprestatie voor het ontgronden in dit gebied.
Voor het terrein van de Gebr. Cuijpers staat het rijksmonument Les Beaux Champs oftewel; De Schone Velden. Bij een goede sanering zouden deze schone velden kunnen terugkeren, maar niet door het creëren van een tweede vuilnisbelt, waarvoor ook nog veel monumentale bomen moeten wijken.