Groen Weert logo editor
 X 
Luchtwassers in Nederweert: Cursus voor veehouders
geplaatst 30-11-2016
luchtwasser_pictoDe gemeente Nederweert wil een cursus gaan geven aan veehouders die niet goed omgaan met hun luchtwassers. Bij de productie van kippen en varkens komen schadelijke stoffen vrij in de open lucht zoals stikstof, stank en fijnstof. Omdat dit de gezondheid van de burgers aantast wil de overheid dat kippen-, en varkensbedrijven deze stoffen zoveel mogelijk afvangen met zogenoemde luchtwassers. Op die manier krijgen die bedrijven vergunning om nog meer beesten te houden. Recent handhavingsonderzoek heeft inmiddels de nodige zware overtredingen van de vergunningsvoorschriften aangetoond. In Nederweert worden de voorschriften bij de helft van de veehouders matig tot slecht nageleefd. |Storingen (niet in werking zijnde dus) , verontreinigingen, lekkende deuren en overbelasting. Veel veehouders hadden ook weinig kennis van de werking en onderhoud van de luchtwasser. De gemeente Nederweert wil dit oplossen door zelf cursus te gaan geven aan de veehouders. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Uitvoering van dit besluit gebeurt op kosten van alle inwoners, die dus financieel moet opdraaien voor het geklungel van een aantal veehouders. Diezelfde burger die door de uitstoot van deze megastallen al direct in haar gezondheid wordt bedreigd. Wij vinden dit ontoelaatbaar. Laat de brancheorganisatie hun leden beter voorlichten, en laat de gemeente zich beperken tot het streng toezien en handhaven op de verstrekte vergunningen. Zo nodig met boetes dan wel met het opschorten van die vergunningen.

“Kerngroep Limburg Gezonder”