Groen Weert logo editor
 X 
Gemeente Weert: nieuwe tekeningen onderhoud openbaar groen en extra bijeenkomsten
geplaatst 20-8-2016 met update 9-9 en 18-9
Hogere kwaliteit met minder geld ‘ lijkt te mooi om waar te zijn.  En dat is ook zo.
Stichting Groen Weert maakt u attent op de extra informatie-bijeenkomsten van de gemeente, komende week in het gemeentehuis.
U kunt nogmaals reageren voordat de plannen definitief worden.
Let u goed op: de tekeningen op de website van de gemeente zijn uiterst misleidend!
De kaartinformatie onder ‘huidige situatie’ geeft niet weer hoe de situatie nu is.
U ziet op die kaart nl. het zwartste scenario waarbij het maximale aan groen is weggehaald of omgevormd. Zo lijken de kaarten ‘tekening voorstel na reactie inwoners’ een verbetering.
Kaarten van de werkelijke uitgangssituatie (de zogenaamde nul-situatie) zijn niet beschikbaar. Hoogst eigenaardig.
Burgers noch raadsleden kunnen zich zo een beeld vormen van de geplande omvormingen.

update 20-9-2016
De tekeningen op de site van de gemeente zijn aangepast waarbij de 'huidige situatie'  wel de nu-situatie blijkt.
Een nieuw toegevoegde kaart genoemd 'themakaart' geeft aan welk groen verdwijnt.


Wij zijn geschrokken van de hoeveelheid groen die gaat verdwijnen; Weert zal er anders uit gaan zien.

Het adviesbureau ‘Alles over Groenbeheer’ gaf een presentatie over de groenomvorming.

Daarin stond: “ Te rooien beplanting ca. 225.000 m2
Rekenen we dit om naar een haag van 50 cm breed, dan loopt die van Weert naar Parijs; 450 km!

En laat u de onderstaande cijfers eens tot u doordringen….

groenbeheer

De volledige presentatie vindt u op de website van de gemeente.
U vindt via doorklikken op de agendapunten ook de tekst die onze voorzitter heeft ingesproken.