Groen Weert logo editor
 X 
Bezwaarschrift tegen de kap van 268 bomen
geplaatst 12-7-2016
De gemeente is voornemens na het broedseizoen (15 juli) verder te gaan met het kappen van bomen.
Stichting Groen Weert zet grote vraagtekens bij de noodzaak van deze kap-partij en diende een bezwaarschrift in.

bijlage lijst te kappen bomen met opmerkingen SGW
bijlage overzicht aanvraag kapvergunningen 2015