Groen Weert logo editor
 X 
Stichting Groen Weert heeft de ANBI status verkregen.
geplaatst 3-7-2016
Persbericht
Weert 27 juni 2016


ANBI_SGW_lDe belastingdienst heeft de Stichting Groen Weert met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de ANBI-status verleend. Dit is een belangrijke stap voor de stichting die zich inzet voor het groen en een gezonde leefomgeving in Weert en de regio. |Met de ANBI-status hebben donateurs en ‘schenkers’ de mogelijkheid om hun donatie als aftrekpost in de belastingaangifte op te voeren.

Stichting Groen Weert is in 2010 opgericht om samen met de gemeenten, wijkraden en andere belanghebbenden te zorgen voor een gezonder leefklimaat door inzet van groen en vooral van bomen. Door groen en bomen op een verstandige manier aan te planten en te onderhouden ontstaat voor de inwoners een leefomgeving die helpt om langer gezond te blijven, stress te verminderen en de sociale omgang te bevorderen.

Voor de gemeenten betekent meer groen lagere zorgkosten en bovendien hogere OZB-inkomsten, omdat panden met bomen of water in de buurt een hogere WOZ-waarde hebben. Ook de kosten voor het waterbeheer kunnen omlaag, omdat groen en vooral bomen regenwater langer vasthouden en geleidelijk afvoeren.

Waarom ANBI?

Stichting Groen Weert is geheel aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Daardoor zijn de kosten erg laag. Dit neemt niet weg dat de stichting geld nodig heeft voor voorlichting, cursussen en de uitvoering van groene projecten. Hiervoor is Stichting Groen Weert aangewezen op de bijdragen van donateurs (sympathisanten) en mensen die éénmalig een zeker bedrag schenken.

Donateurs betalen per jaar € 15,- en krijgen gratis het boekje “Duurzaam Groen en Welzijn” als welkomstgeschenk. Hiervoor kan men zich aanmelden via de website www.groenweert.nl . Voor éénmalige schenkingen en legaten kan men terecht bij de notaris.

Bedrijven die iets willen bijdragen, kunnen daarvoor met het SGW-bestuur contact opnemen. Als tegenprestatie zal Groen Weert groen advies geven, want met slimme inzet van groen op de werkplek kan de arbeidsproductiviteit tot wel 15% omhoog. Welke ondernemer wil dat niet?