Groen Weert logo editor
 X 
Gemeente Weert verwijdert groenperken; eerst doen, dan denken.
geplaatst 18-3-2016 met update 26-5-2016
Graswinkel_Voor_Na_ImpressieBijzonder effectief als een gemeenteGraswinkelImpressieStruikenWeg impopulair beleid erdoor wil drukken: van start gaan vóór de inspraakprocedures.

Zo is de gemeente Weert nu op tal van plaatsen snel groenperken aan het weghalen. Zogenaamd om kosten te besparen.|
Veelal komt er gras voor in de plaats, dat zou minder onderhoud vergen.
Stichting Groen Weert ontving een uitnodiging om mee te denken, maar dat mag pas vanaf 29 maart.
Het predicaat "Groenste regio van de wereld" wordt zo te grabbel gegooid. Toeristen, het is maar dat u het weet.
Wij kunnen wel wat beters bedenken en onderbouwen dat in een brief
bosmaaier
Volgens de gemeente vraagt gras minder onderhoud….

UPDATE:
Wij ontvingen van de gemeente Weert antwoord
‘Het rooien dat nu plaatsvindt, staat los van de bezuinigingen’.
Dan staat ons nog wat te wachten…