Groen Weert logo editor
 X 
Natuur de dupe van de ontgronding CZW?
geplaatst 23-5-2016
Centrale_Zandwinning_WeertLeliveld advocaten heeft een zienswijze ingediend tegen de Ontwerp Wijzigingsvergunning Ontgronding van 17 maart 2016.
Deze zienswijze is gebaseerd op de Natuurbeschermingswet.
Leliveld advocaten werkt in opdracht van Stichting Groen Weert, IVN Weert e.o. Plantenwerkgroep Weert en de Natuur en Milieufederatie Limburg.|
Lees in de zienswijze dat volgens ons niet voldaan is aan het opstellen van een MER (Milieu Effect Rapportage).
Ook de volledige waterhuishouding is niet goed onderzocht. Er is alleen gekeken naar de Kruispeel en niet naar het broekbos langs het kanaal, en niet naar de Weerter- en Budeler Bergen.
De kwel vanuit het kanaal zou aanmerkelijk minder zijn door het vervangen van de damwand Er zou veel meer water vanuit het kanaal ingelaten moeten worden wat niet wenselijk is (gebiedsvreemd water).