Groen Weert logo editor
 X 
Kaalslag Koekoeksweg
geplaatst 28-3-2016 met update 6-4- en 19-4- en 20-6
Moesdijk_kaalslag_2Update kaalslag Koekoeksweg

Recent zijn honderden bomen gekapt aan de Koekoeksweg te Weert rond de voormalige DESM-voetbalvelden.
Er komt daar een uitbreiding van de waterbergingsbassins, en een helofytenfilter.
|
De bomenkap is veel groter dan in de plannen staat. Bovendien lagen de bomen al plat toen de vergunning ter inzage werd gelegd.

We hebben bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend. Stichting Groen Weert verzoekt voortdurend om bij plannen betrokken te worden. Met overleg blijkt natuurbehoud veelal mogelijk.

Helaas heeft de gemeente hier zonder communicatie direct grootschalig gekapt. Ook de SP heeft hierover schriftelijk vragen gesteld. lees hier.

De hoorzitting daarover vindt plaats op di. 19 april.

Lees hier de 'ontwerp omgevingsvergunning' van de gemeente Weert.
Lees hier de brief naar B&W gestuurd met onze vragen.
Update 20 juni : Antwoord gemeente op brief 4 april 2016.
Moesdijk_kaalslag_1