Groen Weert logo editor
 X 
 
CZW_opgespoten_strand
geplaatst 25-2-2016

Rectificatie bij artikel over CZW in Weert Magazine

Persbericht

27 februari 2016
Weert Magazine besteedt in het februarinummer 2016 aandacht aan de natuurontwikkeling en recreatie rond de ontgrondingsplas van de Centrale Zandwinning Weert (CZW).Helaas is door de redactie van Weert Magazine een voorblad toegevoegd met onjuiste en onvolledige informatie. Stichting Groen Weert voelt zich geroepen hierop te reageren.
|
In het artikel geven 3 personen hun mening over de ontwikkelingen rond het Blauwe Meertje. Gerard Hendriks namens Stichting Groen Weert, Lissy Vialle-Coolen als voorstander van het recreatiegebied en Jaap Breedveld van de duikvereniging De Peddemoe√ęk.

In het blauw gekaderd deel staat: 'Zo heeft de Raad van State nog op 25 november 2015 uitspraak gedaan in een geding tussen de Stichting Groen Weert en het College van Gedeputeerde Staten van Limburg over in het verleden verleende vergunningen, overtredingen door CZW, taludhellingen, grondwatermonitoring en maximale hoeveelheden delfstoffen. Alle betogen van de Stichting Groen Weert faalden echter.'

In werkelijkheid hebben we dit beroep gewonnen wat betreft de diepte van twee plassen, echter niet op belangrijke punten. Ook in enkele eerdere beroepen zijn we door de Raad van State deels in het gelijk gesteld.
De uitspraak van de Raad van State van 25 november 2015 ging over het aan de CZW verstrekken van een nieuwe ontgrondingsvergunning, de zogenaamde Actualisatievergunning, d.d. 18 dec. 2014. Met deze vergunning legaliseerde GS Limburg alle aanvankelijk gedoogde overtredingen door de CZW. Juridisch kan dit, echter het is maatschappelijk gezien verwerpelijk. Gedeputeerde Staten waren namelijk zelf in gebreke gebleven door niet handhavend op te treden tegen het delven van meer dan dubbele hoeveelheden beton- en metselzand dan toegestaan volgens de vergunning uit 2001 en het o.a. niet aanbrengen van de leemlaag met een dikte van 6 a 10m op een deel van de bodem, oevers en taluds om verdroging van het kwetsbaar broekbos tegen te gaan. Door het niet aanbrengen van de leemlaag is het broekbos inmiddels verdroogd.

Dus de feiten van de overtredingen t.o.v. de vergunning uit 2001 blijven onverminderd overeind.