Groen Weert logo editor
 X 
Wijzigingsvergunning CZW: ''onnatuurlijk'' plan
geplaatst 8-5-2015
SGW spreekt in tijdens de vergadering vd Raadscommissie Ruimte woe. 13 april 19.30 h
CZW heeft een slim plan. Op de plek waar natuur zou worden gecreëerd, wil men gaan
ontgronden tot 36 meter diep. Dat is leuk voor de duikvereniging. Leden kunnen dan in de plas
een brevet halen voor duiken tot 30 m diepte.
Eerst haalt CZW natuurlijk flink wat extra materiaal naar boven om te vermarkten. Daartoe is een Wijzigingsvergunning in de maak. Over de nadelen hebben ze het niet. Maar wij wel.
In april hebben we een brief tegen CZW-wijzigingsvergunning geschreven naar B&W van Weert . Daarin verwoorden we ook hoe de zg. klankbordgroep een fopspeen blijkt.

Voor achtergrondinformatie kunt u de volgende links openen:
indicatie opbrengsten en gevolgen bij wijzigingsvergunning

berekening vd hoeveelheden extra ontgronding bij wijzigingsvergunning

SGW gebruikt inspreekrecht want milieu en de natuur zijn de klos als de Wijzigingsvergunning wordt goedgekeurd.
Belang voor de duikvereniging wordt door CZW als smoes opgevoerd. Voor diep duiken kan die vereniging nu prima terecht in Heel. CZW wil dat de ontgronding ongeveer 36m diep wordt. Naar verwachting zal ook, zoals bij de huidige ontgronding, bagger en vervuilde grond gestort worden om het afkalven van de steile taluds te voorkomen. Hierdoor wordt het voorheen schone drinkwater onder de waterscheidende leemlaag ernstig vervuild. Ook de Kruispeel en de kwetsbare broekbossen langs het kanaal zullen de gevolgen ondervinden.

Op 15 dec. 2014 heeft de Stichting Groen Weert reeds een bijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden, natuurverenigingen en politieke partijen over de Wijzigingsvergunning. Het blijkt dat de de ontgronder in staat is om de Weerter bestuurders een worst voor te houden: realisatie van een zandstrandje dat bijna niets kost (zie bijlage). Maar Weert mag wettelijk alleen ontgrond worden indien als compensatie een belangrijk maatschappelijk doel wordt gerealiseerd. Dat kan bijv. zijn een natuurgebied met ecoduct en fietspad over het kanaal en de uitkoop van industriële bedrijven uit natuurgebieden. Iets substantieels dus.
De natuur en het milieu zijn nu echter de dupe (zie bijlage.) Van de wettelijk verplichte 60 ha boscompensatie kan steeds minder nog binnen het concessiegebied gerealiseerd worden: maar ongeveer 11 ha. En zelfs dát moeten we nog maar afwachten want de ontgronding gaat ook na dit plan verder.
Gedrag uit het verleden herhaalt zich vaak in de toekomst. Tot op heden is CZW een onbetrouwbare partner gebleken die eerdere afspraken niet nakwam. Alertheid door bestuursders is daarom geboden.
SGW stelt graag haar verzamelde informatie beschikbaar via deze website zodat iedereen kan zien hoe en waar de schoen wringt.
Typ bij Zoeken.... in CZW en/of neem gerust contact met ons op.