Groen Weert logo editor
 X 
SGW club van onbezoldigde bordenwassers?
geplaatst 3-3-2015
GH_bomenbordjes_claimOnkostenvergoeding blijft uit is voldaan op 1 april 2015
U heeft vast wel 's ergens in onze stad een tekstbordje bij een boom zien staan. Het zijn er ca. 100.
Die bordjes worden onderhouden door Stichting Groen Weert. Soms moeten we ze uitgraven en repareren. Bij bomen die verloren zijn gegaan, halen we ze weg en laten we de tekst aanpassen voor plaatsing bij een andere boom. De afspraak is dat de gemeente ons voor deze werkzaamheden een vergoeding betaalt. Maar daarmee loopt Weert inmiddels een jaar achter.
Nu hebben we een schriftelijk verzoek afgegeven voor het college.

We brengen deze kwestie elke maand onder de aandacht in ons gezamenlijk overleg.
Steeds belooft de gemeente dat het bedrag nu toch echt snel wordt overgemaakt. Helaas....
Omdat de gemeente maar niet over de brug komt, hebben we vorig jaar geen bordjes schoongemaakt. Kom op Weert, zo werkt de gewenste burgerparticipatie niet echt aanstekelijk....
bomenbordje_schoonmaken