Groen Weert logo editor
 X 
Liked Weert Beach een goed idee?
geplaatst 16-9-2014
dislikeDe bestuurders van Weert houden u een worst voor:
Blauwe Meertje: Wij gaan voor het realiseren van dagrecreatie (‘Weert Beach’).
Aldus het coalitieprogramma van Weert Lokaal, VVD en SP (pag.7).
De VVD wijdt er zelfs een promotiefilmpje aan. Leuke plaatjes in de zon, muziekje eronder. Wat opvalt: er wordt geen woord gezegd. Dat is geen toeval want deze reclamespot deugt van geen kant.
Of is Groen Weert nou een chagrijnige club die de mensen geen fijn strandje gunt?
Neemt u kennis van de feiten en oordeel zelf.

Om te beginnen moet (open) water zijn aangewezen als officiële zwemlocatie, waarna het periodiek wordt gecontroleerd. Het water en de omgeving moeten nl. voldoen aan de eisen voor veilig en hygiënisch zwemmen.
Zandwinningsgaten zijn bijna altijd ongeschikt als zwemwater. De oevers zijn stijl en vaak instabiel.
Het water is erg diep waardoor het ongelijkmatig wordt opgewarmd, en daardoor vindt er continue verraderlijke stroming plaats onder het oppervlak. Verder kan bij warm weer overmatige groei van blauwalg (een bacterie) optreden waarbij giftige stoffen vrijkomen. Zwemmen mag dan niet want je wordt er ziek van.
Bij een zwemlocatie moeten voorzieningen worden aangelegd zoals een toiletgebouw. Ook zal er vraag zijn naar parkeerplaatsen. De boel moet natuurlijk onderhouden worden, dat kost allemaal geld. En dan legt onze gemeente jaarlijks al toe op de bestaande Weertse zwemvoorziening De IJzeren Man. Daarnaast moet de nieuwe kabelskibaan z’n geld nog gaan opbrengen.

Maar de belangrijkste argumenten tegen dagrecreatie zijn dat de CZW plas naar verwachting te verontreinigd is om zwemwater te mogen heten. Er worden immers enorme hoeveelheden vervuilde grond en bagger in het water gestort; je kan er zelfs in wegzakken. De plas is door de stort bemest met voedingsstoffen voor (blauw)algen. Dat maakt het water volkomen ongeschikt om te recreëren. Overigens zijn wij erg geinteresseerd in conctrete analyseresultaten, daar vragen we al langer om!
En last-but-not-least is CZW gehouden aan de ontgrondingsvergunning waarin is vastgelegd dat het gebied wordt opgeleverd t.b.v. extensieve recreatie. Hoezo staan bepalingen uit een vastgestelde vergunning opeens open voor discussie bij de gemeente Weert?