Groen Weert logo editor
 X 
Bomen Kampershoek 2.0 zwaar te lijden
geplaatst 10-6-2014
Kampershoek_2.0_juni_2014Toekomstig bedrijventerrein Kampershoek 2.0 wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Er is netto 51 ha beschikbaar aan kavels maar juist het deel waar nog beschermde bomen staan, wordt als eerste ontwikkeld. De gemeente maakt hier letterlijk de weg vrij.
De oude, monumentale bomen delven het onderspit.
Vorige week was er een hoorzitting en kort daarna nog een gesprek met ons over deze gang van zaken.

Terwijl onze bezwaarprocedures nog lopen, hebben de bomen te lijden door sanerings-werkzaamheden, bronbemaling, diep graven, bodemverdichting en kappen van wortels. Zo is succesvolle verplanting van een inmiddels beschadigde en verzwakte boom onnodig moeilijk gemaakt. Dit terwijl die verplaatsing al in 2011 door gerechtelijke bemiddeling was vastgelegd. En de wellicht grootste es van Nederland wordt sinds begin 2012 verwaarloosd, en sterk belast door aangebrachte puinverharding. Deze reus zal sterven als niet direct wordt ingegrepen. Op onze handhavingsverzoeken reageert de gemeente echter niet.

Economische belangen blijken allesbepalend. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ondergeschikt. Maar essen van ruim een eeuw oud vormen hier een cultuurhistorisch monument.
Willen behouden wat waardevol is, dát is oprecht duurzaam bezig zijn. Dat kan geen ledverlichting compenseren.

De gemeente hoopt dat een toekomstig ondernemer zijn felbegeerde handtekening zet. Men wil geen eventueel ''gedoe'' over bomen. Dus weg ermee. Of de ondernemer geen parkeerplaatsen in de schaduw van een monumentale es wil, en of hij hij echt gaat kopen? We weten het niet.
Wat we wel weten is dat de grote, beschermde bomen voor altijd verloren gaan als ze worden gekapt of verder verwaarloosd. En dat het voor iedereen een vraag is wanneer nieuwe (laan)bomen worden gezet. Daartoe moet nl. een groot deel van het bedrijventerrein zijn verkocht. Dat is in het huidige klimaat een harde dobber.
We wachten de uitspraak af van ons handhavingsverzoek. Daarbij hopen we nog steeds dat de rechter buiten beeld kan blijven. Gemeente, laat ons weten wat groen je werkelijk waard is.