Groen Weert logo editor
 X 
Kap 2 paardenkastanjes in Fatima
geplaatst 6-6-2014
Strijbosstraat_kastanjesDe wijk Fatima heeft een park dat vroeger deel uitmaakte van de kloostertuin van de paters van de H. Geest. In dit park staan afwisselend linden en paardenkastanjes. Ondanks bezwaar van Stichting Groen Weert worden nu twee monumentale kastanjebomen gekapt achter de woningen van de Meester Strijbosstraat. De gemeente verwacht nl. hoge onderhoudskosten aan deze bomen. Ironisch genoeg zijn de (gevreesde) extra onderhoudskosten ontstaan door een communicatiefout.

De gemeente laat al het groenwerk uitvoeren door De Risse. Er moest deze keer dood hout worden verwijderd uit de toppen van 2 linden. De Risse moest voor het vereiste klimwerk mensen inhuren. Na de werkzaamheden door de “boomacrobaten’ waren uit 2 kastanjebomen de toppen verwijderd.
Door deze foutieve ingreep verwacht de gemeente om de 5 jaar de scheuten uit de ingekorte kastanjebomen te moeten halen. Maar bij een soortgelijke ingreep, 15 jaar geleden bij een kastanjeboom in de Johanna van Meursstraat, bleken geen noemenswaardige snoeiwerkzaamheden nodig.
Helaas verdwijnen nu weer 2 bomen met cultuurhistorische waarde, door communicatiefouten. Al jaren bepleiten we bij de gemeente het onderhoud van monumentale bomen te laten verrichten door echte boomdeskundigen.