Groen Weert logo editor
 X 
Biogascentrale op voormalig Akzo/Honeywell-terrein?
geplaatst 4-12-2013
Op 26 juni dit jaar (2013) waren nog geen concrete plannen bekend bij de gemeente voor de vestiging van een biogascentrale, ook wel mestvergister genoemd.
Ondernemer Van Nikkelen gaat er echter van uit dat zijn initiatief daartoe doorgang zal vinden.
Dit bleek uit zijn gesprek met een van onze bestuursleden, eerder deze maand.

Stichting Groen Weert is niet gelukkig met de beoogde vestigingsplaats, Kempenweg 90, midden tussen de Natura 2000 gebieden.
Liever zien wij sanering van het voormalige bedrijfsterrein, waarna het kan worden opgenomen in de omringende natuur.
In ieder geval dienen de natuur- en milieuaspecten zorgvuldig te worden beoordeeld voordat tot realisatie van een centrale wordt besloten.
Dit is een taak voor de betrokken overheden. Het voorbereiden en verlenen van benodigde vergunningen is een openbaar proces. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

SB, 10 dec. 2013

(zie ook onze eerdere berichtgeving; zoek op biogascentrale)