Groen Weert logo editor
 X 
Bassin: Gemeente verschuilt zich achter Groen Weert
geplaatst 8-10-2013
bassinIn een gesprek met ons heeft de gemeente (op do. 3 oktober) gezegd dat de werkzaamheden aan de caf├ęterrassen aan het Bassin zouden beginnen op
ma. 7 oktober, waarbij de bomen daar vooralsnog blijven staan.
Stichting Groen Weert had daartegen geen bezwaar!

Op Weertdegekste.nl en op WeertTV is echter een bericht verschenen dat onze Stichting aanwijst als oorzaak van de vertraging in de werkzaamheden. Door ons bezwaar tegen de kap van de 4 bomen zou de hele herinrichting van het Bassin zijn opgeschort.
De gemeente zou en kon op 7 okt. echter beginnen met de werkzaamheden rond de bomen, dat is ons medegedeeld.

De gemeente is veel te laat geweest met het publiceren van de aanvraag van de vereiste omgevingsvergunning. Dit had al maanden eerder kunnen en moeten gebeuren!
De procedure mbt bezwaarschriften moet (vanaf 9 oktober naschrift ) nog geheel worden doorlopen, die duurt 6 weken. Ook dit traject had allang afgerond kunnen en moeten zijn. We zullen onze zienswijze mbt kap op schrift stellen volgens de vereiste werkwijze.
Ook andere burgers kunnen pas vanaf nu, 9 oktober, een officieel bezwaar indienen.

Een voor ons belastende voorstelling van zaken is verschenen op Weertdegekste.nl en op de website van WeertTV. Die informtie bleek afkomstig van de gemeente zelf!
Ook in de herziene versie van dat bericht (d.d. 9 oktober) wordt nog steeds de suggestie gewekt dat de gemeente niets te verwijten valt.
Dat treft ons zeer onaangenaam na ons gesprek dat in alle redelijkheid leek te zijn verlopen.