Groen Weert logo editor
 X 
Raad van State: Provincie moet handhaven bij CZW


geplaatst 4-8-13
Cement storting bij CZW
Stichting Groen Weert heeft beide ingebrachte beroepen gewonnen tegen de Provincie Limburg m.b.t. de ontgrondingsactiviteiten van de Centrale Zandwinning in Weert (CZW).

Door de rechters van de Raad van State werd de provincie Limburg tevens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
Met laks en laakbare handelen diende de Provincie Limburg de belangen van de ontgronder CZW, ten koste van natuur en milieu, en de inwoners van Weert. Stichting Groen Weert heeft de Provincie hierop veelvuldig gewezen. Ontgronder CZW heeft percelen bos geveld waarop een herplantplicht rust. Die herplant is keer op keer uitgesteld (inmiddels meer dan 10 jaar). Onze overheid heeft in al die tijd niet ingegrepen. Na 3 jaar had de Provincie moeten starten met handhaving, aangezien herplant van gekapt bos binnen drie jaar voltooid moet zijn. De Raad van State heeft nu beslist dat ''het provinciaal besluit van 13 maart 2012 waarbij de herplant uitgesteld werd tot na 2019 dient te worden vernietigd.''

In maart 2009 heeft de Centrale Zandwinning Weert bij de Provincie Limburg het verzoek ingediend om grond en bagger te mogen aanvoeren voor het herinrichten van de ontgrondingsplas. De ontgronder CZW kwam namelijk 500.000m3 ‘opvulmateriaal’ tekort door het meer delven dan de vergunning toestaat. Voor 2009 is door de Provincie Limburg binnen 8 dagen toestemming verleend voor de aanvoer van 50.000m3 grond en bagger volgens de nieuwe wet ‘Besluit bodemkwaliteit’ Voor 2010 en voor 2011 was volgens de Provincie Limburg toestemming verleend via een door de CZW ingediend werkplan. In dit werkplan vraagt CZW de goedkeuring aan de Provincie voor de aanvoer van minimaal 50.000m3 grond en bagger per jaar. Door het werkplan niet in behandeling te nemen, zou dit volgens het ontgrondingscontract na 3 maanden wettelijk zijn goedgekeurd. Een vreemde gang van zaken oordeelde de Raad van State. Het College van Gedeputeerde Staten zou de goedkeuring moeten geven, echter deze zijn er niet in betrokken. Ook zou in plaats van een minimale hoeveelheid aan te voeren materiaal, sprake moeten zijn van een maximale hoeveelheid. Stichting Groen Weert werd hierover in het gelijk gesteld. Door de rechters zijn de overige beroepsgronden ondergeschikt verklaard aan de genomen besluiten, wat wil zeggen dat deze ook door de Provincie herzien moeten worden in zoverre ze relevant zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de ontgronder door de Provincie Limburg gehouden moet worden aan het herplanten van 36 hectaren bos buiten het concessiegebied, en aan het niet vervuilen van het ontgrondingsgebied. Mocht de Provincie alleen de genomen besluiten aanpassen dan zal Groen Weert wederom de gang naar de rechter maken.

Voor meer informatie over de vervuiling: Gerard Hendriks

Voor meer informatie over de boscompensatie:

Hieronder kunt u doorlinken naar de uitspraken van de Raad van State:

CZW RvS uitspraak boscompensatie

CZW RvS uitspraak stort bagger