Groen Weert logo editor
 X 
Maak kennis met de Stichting Groen Weert

geplaatst 10 juni 2013

Ons doel


De Stichting Groen Weert (SGW) wil het bestaande bomenbestand en ander groen in en rond de gemeente Weert behouden en uitbreiden.
Bovendien zet ze zich in voor de verbetering van de woon- , werk- en leefomgeving van de inwoners.
Mensen voelen zich goed in een omgeving met veel groen.
Groen heeft natuurwaarde maar ook een gezondheidswaarde, en bovendien een economische waarde voor de gemeente Weert en omgeving.

Na inventarisatie kwamen we als bestuur tot de conclusie dat er niet zoveel begroeiing aanwezig is als algemeen aangenomen wordt.
Bovendien gaan we met zijn allen vaak nonchalant om met het bestaande groen.

Steun ons werk en meld u aan als Sympathisant.

Onafhankelijk

De Stichting Groen Weert staat los van politieke partijen of stromingen.
Er is bewust gekozen voor een neutrale en onafhankelijke positie. Wel maken we graag gebruik van de ervaring die politici, verenigingen, stichtingen of actiegroepen ons bieden.

Bestuursleden


Gerard Hendriks (voorzitter): bouwkundige, natuurgids
Jos Kunnen (secretaris): zelfstandig ondernemer, natuurgids
Marian Garos: juriste
Lucy van der Heijden: kunstsector, dierenbescherming
Gerard Derksen: ondernemer
Penningmeester: Ad Wennekes

Werkwijze


Om onze doelstellingen te bereiken, is SGW actief door:

  • Overleg met de gemeente
  • Maandelijks vergadert SGW (in het NMC) over de vele lopende zaken
  • Informatie en communicatie via het contactformulier op deze website, of postadres Nobellaan 9, 6006 NP Weert
  • SGW biedt haar kennis en diensten aan t.b.v. raadsleden, wijk- en dorpsraden, en andere inwoners. Dit in het kader van burgerparticipatie en actieve betrokkenheid bij de leefomgeving.
  • Waar we kunnen, stimuleren we de nieuwe aanplant van bomen, heggen en struwelen. We ondersteunen de gemeente met de inventarisatie van bomen tbv het Bomenregister.

SGW controleert aangevraagde kapvergunningen, en maakt soms bezwaar tegen voorgenomen kap. Soms kunnen we via bemiddeling voorkomen dat monumentale bomen gekapt worden. Overleg voeren heeft onze voorkeur boven het nemen van juridische stappen. Soms gaan wij daartoe echter wel over; als regels zijn overtreden en structureel niet worden gehandhaafd. Dit kan ook betrekking hebben op tekortschieten van de Provincie Limburg.

Financiƫn


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuning door derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen.
Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting? Elke bijdrage, ook een klein bedrag, is welkom.

Rekening Iban-nummer NL68RABO 0145 5659 55 t.n.v. Stichting Groen Weert Nobellaan 9, 6006 NP Weert

Geschiedenis


De SGW vindt haar oorsprong in de Nederlandse Bomenstichting.
Haar vertegenwoordiger in Weert, Gerard Hendriks, heeft in 2008 ''De X factor"omarmd, een verkiezing van de meest aantrekkelijke boom in Weert. Samen met de gemeente Weert en de bomenwerkgroep van het IVN organiseerde hij deze boomverkiezing.

Om zuiver juridische en praktische redenen is de bomenwerkgroep van het IVN overgegaan in de Stichting Groen Weert.

De SGW werkt nauw samen met het IVN afdeling Weert.

Gerard Hendriks en Jos Kunnen zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting voor Weert en omgeving.