Groen Weert logo editor
 X 
Bosperceel tegen de vlakte op de Diesterbaan


geplaatst 20-3-2013

In februari 2Kaalslag Diesterbaan013 zagen we dat aan de Diesterbaan een bosperceel tegen de vlakte lag. Stichting Groen Weert heeft hierover informatie ingewonnen. Die gaf aan-leiding een brief te sturen naar het Ministerie en de Provincie Limburg.
De Provincie liet weten dat de kap illegaal is omdat de kapmelding was verlopen.
Het perceel kende een gevarieerde begroeiing met populier, fijnspar, berk, grove den, kastanje, walnoot en beuk. Het aanwezige waterloopje verhoogde de natuurwaarde nog ''s extra.

Het perceel valt onder de Boswet. Als een eigenaar bos wil kappen, hoeft hij slechts een kapmelding te doen naar het Ministerie.
Dat stuurt de melding door naar de betreffende Provincie. Wanneer de Provincie geen bezwaar ziet, kan de kap plaatsvinden tussen een maand en een jaar na ontvangst van de melding.
De wet kent geen publicatieplicht, zelfs de gemeente hoeft niet te worden geinformeerd! Er is ook geen bezwaar of beroep mogelijk. Het enige positieve aan de Boswet is dat de boseigenaar vrijwel altijd moet herplanten. Deze wet, van 1961, wordt overigens binnen afzienbare tijd opgenomen in de Natuurwet.

We hopen dat dit een verbetering zal betekenen.