Groen Weert logo editor
 X 
Voorlopig geen kapvergunning voor monumentale eik en es in tuin van Zorgcentrum Hieronymus Biest
geplaatst 8-6-11
Hospice_Dag-van-het-parkDoor het zorgcentrum is een kapvergunning aangevraagd voor een monumentale Amerikaanse eik en een es in de tuin van het voormalig Franciscaner klooster. Deze bomen zouden aangetast zijn door de reuzenzwam. Bij controle van de kapaanvraag bleek dat er (in de winter en voorjaar) geen zichtbare sporen van de zwam te vinden waren.

Omdat de eik iets minder vitaal is, vindt Stichting Groen Weert nader onderzoek door een boomdeskundige gewenst. De gemeente heeft daarom 24 juni jl. gehoor gegeven aan de bezwaren tegen kap verwoord door omwonenden, Wijkraad De Biest, de Bomenstichting en Stichting Groen Weert.

De reuzenzwam is een parasiet op wortels van bomen. De zwam kan de houtvaten verstoppen en zodoende witrot veroorzaken. Gezonde bomen kunnen de zwam inkapselen en vooral eiken kunnen dit. Ook kan de zwam een saprofyt zijn (humusverteerder) en hoeft deze niet direct op gezonde wortels te zitten. Dus is nader onderzoek gewenst.In de bomen zit dood hout wegens achterstallig onderhoud. Dit dient verwijderd te worden.

De eik is voor de bewoners van Weert een belangrijke boom. Bij de X-factor verkiezing in 2009 werd deze boom gekozen op de 3e plaats met maar 5 stemmen verschil met de beuken op de Kazernelaan. De boom heeft een omtrek van 4,23m en een hoogte van 32m Waarschijnlijk de dikste en hoogste van zijn soort in Weert. In de eik is een bewoond nesthol van de Grote bonte specht aanwezig. Volgens de faunawet mag er nu niet gekapt worden. Volgens zorgvuldig bosbeheer mag de eik zelfs helemaal niet gekapt worden. Wel mag indien noodzakelijk de boom ingenomen worden.