Groen Weert logo editor
 X 
Creativiteit in het omgaan met boscompensatie
geplaatst 20-4-11
Door de Centrale Zandwinning Weert is in 2010 een vergunning aangevraagd voor het kappen van een bos aan de Herenvenneweg, om zodoende ruimte te scheppen voor de uitbreiding van de ontgronding.

Daar er al veel bos gekapt was vroegen wij ons af hoe al dit bos gecompenseerd zou worden.

Daarop zijn door Frans Goossens alle stukken met betrekking tot de boscompensatie bestudeerd. Het blijkt dat voor de vergunningverstrekking geen goede controle op de compensatie heeft plaatsgevonden en dat de provinciale wetgeving niet of maar gedeeltelijk is gehanteerd. Hierdoor dreigt Weert 36 ha boscompensatie buiten het concessiegebied mis te lopen. Aan de ''Provincie'' hebben we gevraagd alles in het werk te stellen om alsnog de boscompensatie te realiseren.

Meer kunt u hierover lezen in onze brief verzonden naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg.

CZW brief bosc.Ged. Staten en Prov. St. van Limb. 09-05-11