Groen Weert logo editor
 X 
Es Heerweg wordt verplaatst of blijft staan
geplaatst 11-2-11
Es_Heerweg_bVoor Kampershoek-Noord is men bezig met het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein. In het midden van dit terrein staan een achttal beschermde bomen bij elkaar. Met het ontwikkelen van het plan was geen rekening gehouden met deze bomen. Voor een es is in 2008 een kapvergunning aangevraagd. Door deze boom zou een nieuwe weg moeten lopen. Een kapvergunning werd echter in het voorjaar van 2010 afgegeven. Hierop is de Bomenstichting naar de rechter gestapt.

De rechter oordeelde begin november dat een mediator de kans moest krijgen om samen met de Bomenstichting en de Gemeente Weert een oplossing te zoeken. Deze oplossing is nu gevonden. De boom wordt van plaats verschoven naar de rand van het industriegebied onder bepaalde voorwaarden. Niet uitgesloten is dat alsnog het plan aangepast wordt waarbij de boom kan blijven staan. Hopelijk kunnen de 8 bomen opgenomen worden in een groene long in het midden van een modern milieuvriendelijk industrieterrein.